Home / Publicaties / Veranderingen bij de Buma

Veranderingen bij de Buma?

14/04/2011

In Nederland zijn er diverse Cbo's (Collectieve beheersorganisaties) die namens auteurs gelden innen, zoals de Buma en Videma. Minister Teeven is nu voornemens om meer transparantie en toezicht bij deze Cbo's te bewerkstelligen. Bijzondere aandacht besteedt hij aan de realisering van de 1-loketgedachte. Eerst wil hij dit echter aan de Cbo's zelf overlaten. Mochten de Cbo's daar medio 2012 niet in slagen, dan zal de minister dit wettelijk gaan regelen. De minister vindt het echter niet wenselijk om concurrentie bij collectieve beheersorganisaties toe te laten, zoals bijvoorbeeld in de VS gebeurt.

Op dit moment zijn er al ontwikkelingen gaande die naar de 1-loket-gedachte toewerken. Zo hebben Buma, Sena en Videma voor een groot deel van het bedrijfsleven een gezamenlijke basisregistratie opgezet. Daarnaast kunnen muziekgebruikers vanaf eind april 2011 gebruik maken van http://www.mijnlicentie.nl/.

Ook de EU zal zich met Cbo's gaan bemoeien. De Europese Commissie zal rond de zomer een richtlijnvoorstel laten verschijnen. De ontwikkelingen op dit gebied zijn het volgen waard. Mogelijk wordt het via legale weg een stuk eenvoudiger en goedkoper om gebruik te maken van door het auteursrecht beschermde werken.