Home / Publicaties / Veroorzaker eerste ongeval verantwoordelijk voor tweede...

Veroorzaker eerste ongeval verantwoordelijk voor tweede ongeval

07/09/2010

Het Hof Den Bosch heeft op 20 juli 2010 een arrest gewezen, waaruit een verregaande verantwoordelijkheid van een veroorzaker van een ongeval kan worden afgeleid (LJN: BN3310).

Feiten

Op 1 november 2003 omstreeks 23:30 uur negeerde een automobilist een rood verkeerslicht, met een aanrijding tot gevolg tussen de door hem bestuurde personenauto en een andere personenauto op een kruising in Den Bosch (ongeval 1). Op 2 november 2003 omstreeks 12:00 uur is een motorfietser met zijn motorfiets op dezelfde kruising ten val gekomen door een gladde substantie op het wegdek (ongeval 2). Van dit eenzijdige ongeval is door de politie een onderzoek ingesteld en proces-verbaal opgemaakt. In dit proces-verbaal stond vermeld: "Na raadplegen in het politiesysteem bleek op genoemde kruising op 1 november 2003 een verkeersongeval waarbij op die locatie een hoeveelheid vloeistof op het wegdek is terechtgekomen. De gemeente zou zorgdragen voor de schoonmaak van ...". De motorfietser heeft de automobilist van het eerste ongeval aansprakelijk gesteld voor zijn materiële schade uit hoofde van onrechtmatige daad (artikel 6:162BW). Volgens de motorfietser was de automobilist als veroorzaker van het eerste ongeval verantwoordelijk voor de bij het eerste ongeval gelekte koelvloeistof en/of olie, waardoor de motorfietser op 2 november 2003 ten val is gekomen.

Hof Den Bosch

Anders dan de Kantonrechter te Den Bosch neemt het Hof Den Bosch de aansprakelijkheid van de automobilist aan. Met toepassing van de omkeringsregel concludeert het Hof dat de gelekte substantie op het wegdek ongeval 2 heeft veroorzaakt. De omstandigheid dat naast de automobilist ook de gemeente (mogelijk) aansprakelijk is voor de door de motorfietser geleden schade, doet aan de aansprakelijkheid van de automobilist volgens het Hof niets af. Indien twee of meer personen verplicht zijn tot vergoeding van dezelfde schade, zijn zij voor die schade hoofdelijk verbonden. Het is dan aan de motorfietser overgelaten wie hij - beiden dan wel één van hen - aanspreekt. De schade kan de automobilist tevens worden toegerekend. Daarbij weegt het Hof mee dat de olie en/of koelvloeistof op de weg is terechtgekomen als gevolg van een ongeval dat aan schuld van de automobilist te wijten is, dat het hier om overtreding van een veiligheidsnorm gaat, en dat schade zoals in dit geval geleden, het redelijkerwijs te verwachten gevolg is van het morsen van vloeistof op de weg. De automobilist is daarom verplicht de schade van de motorfietser te vergoeden.

Gevolg voor de praktijk

Het arrest maakt duidelijk dat je als veroorzaker van een ongeval ook aansprakelijk kan worden gehouden voor een ander - eenzijdig - ongeval. Dat gaat wel heel ver, te meer vanwege de verantwoordelijkheid die op de Gemeente behoort te rusten wanneer zich een ongeval op de openbare weg voordoet. Mijns inziens is echter essentieel in dit geval dat de automobilist niet weersproken had dat hij bekend was met het feit dat vloeistof (waaronder olie) op het wegdek terecht was gekomen. Hij kende dus het gevaar. Wanneer de automobilist hiermee niet bekend zou zijn geweest, had het arrest van het Hof heel anders uit kunnen pakken. Voor nu kan ik niets anders adviseren dan na een ongeval de onheilsplek te checken op onrechtmatige toestanden en de Gemeente achter de broek te zitten om die toestanden op te heffen!

Auteurs

De foto van Eva Schothorst
Eva Schothorst - Gransier
Counsel
Utrecht