Home / Publicaties / Verplichte aanbesteding in het exploitatieplan: ei...

Verplichte aanbesteding in het exploitatieplan: ei van Columbus?

10/01/2008

In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag in hoeverre het verplicht stellen van een aanbesteding in een exploitatieplan (of een exploitatieovereenkomst) soelaas kan bieden voor gemeenten die een gebiedsontwikkeling willen (laten) uitvoeren waarin (mede) overheidsopdrachten voorkomen. De wetgever is er bij de totstandkoming van de Grondexploitatiewet (eenvoudigweg)<BR>van uitgegaan dat een verplichting tot aanbesteding in het exploitatieplan - op grond van art. 6.13 lid 2 sub c van de Grondexploitatiewet (die onderdeel is van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening) - als (alomvattende) oplossing voor eventuele aanbestedingsknelpunten kan dienen.

Díe redenering lijkt echter te kort door de bocht.

Publicatie
Verplichte aanbesteding in het exploitatieplan: ei van Columbus?
Downloaden
PDF 347 kB

Auteurs

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
G. 't Hart