Home / Publicaties / Verschuldigdheid en aftrek van ten onrechte gefactureerde...

Verschuldigdheid en aftrek van ten onrechte gefactureerde btw die vermeld is maar niet in rekening is gebracht

30/11/2010

Een ondernemer die ten onrechte btw op een factuur vermeldt, is deze btw verschuldigd op grond van art.37 Wet OB. De achtergrond van deze bepaling is, dat de op een factuur in rekeníng gebrachte btw door de afnemer - als dat een ondernemer is - in aftrek kan worden gebracht. Zonder een bepaling als ad. 37 Wet OB zou dat in voorkomende gevallen tot gevolg hebben, dat de fiscus de btw niet ontvangt van de leverancier, maar deze wel moet teruggeven aan de afnemer. Nu het HvJ heeft beslist dat btw die ten onrechte op een factuur is vermeld niet voor aftrek in aanmerking komt, lijkt de bestaansreden van art. 37 Wet OB op het eerste gezicht minder relevant. Toch wordt door de fiscus nog regelmatig een beroep gedaan op deze bepaling. De fiscus heeft in beginsel de mogelijkheid ten onrechte in rekening gebrachte btw zowel bij de leverancier als de afnemer na te heffen. Maar als dat bij de een uiteindelijk niet lukt, is het vaak te laat nog te heffen bij de ander. De vraag is dan ook: wie draait op voor ten onrechte berekende btw, de leverancier, de afnemer of de fiscus? Er is recentelijk een uitspraak van de HR gepubliceerd over deze materie. Het betreft de uitspraak van de HR van 13 augustus 2010.

Publicaties
BtwBrief_2010_11
Downloaden
PDF 237 kB

Auteurs

Paul Hulshof