Home / Publicaties / Voedings- en gezondheidsclaims

Voedings- en ge­zond­heids­claims

17/07/2008

Per 1 juli 2007 is de Europese Verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, de 'Claimsverordening', in werking getreden. Op grond van de Claimsverordening zijn voedings- en gezondheidsclaims niet toegestaan, tenzij deze voldoen aan de vereisten van de verordening. Bepaalde claims  kunnen slechts worden gedaan als er een vergunning is verleend om ze op te nemen in een zogenoemde communautaire lijst van claims die zijn toegestaan. Dit geldt voor claims over ziekterisicobeperking en claims die verband houden met de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Bij dergelijke claims brengt de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid een advies uit en besluit de Europese Commissie vervolgens tot het al dan niet afgeven van de gevraagde vergunning.

Nutricia en Nestlé

Op 23 april 2008 heeft de Rechtbank Amsterdam zich uitgesproken over bepaalde claims van Nutricia en Nestlé, beide producent van zuigelingenvoeding. Nutricia gebruikt onder meer de claim'Versterkt op natuurlijke wijze het immuunsysteem van je baby'. Nestlé hanteert onder andere de claims 'NAN HA-producten helpen bij het reguleren of versterken van het immuunsysteem' en 'Nestlé's hypoallergene voeding heeft ook een allergiereducerende werking ná de periode dat de baby met NAN HA 2 is gevoed'. Zowel Nutricia als Nestlé hebben voor een aantal claims tijdig een vergunningaanvraag ingediend.

Nutricia en Nestlé hebben over en weer gesteld dat de ander misleidende claims hanteert omdat het wetenschappelijk bewijs niet is geleverd. Beide verzoeken de rechtbank de claims van de ander te verbieden. Voor de claims waarvoor vergunning is aangevraagd acht de rechtbank het geraden de advisering van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid af te wachten. Immers, aldus de rechtbank, in de procedure tussen Nutricia en Nestlé zijn dezelfde vraagpunten aan de orde als waarover de autoriteit zal oordelen.

Misleidende claims

De rechtbank houdt dus de zaak ten aanzien van de verschillende claims waarvoor vergunning is aangevraagd aan. Over de andere claims oordeelt de rechtbank wel direct. De claim 'Nestlé's hypoallergene voeding heeft ook een allergiereducerende werking ná de periode dat de baby met NAN HA is gevoed' is volgens de rechtbank op grond van artikel 10 van de Claimsverordening verboden nu voor die claim een vergunning aangevraagd had moeten worden. De claim 'Nestlé's hypoallergene voeding is aan te bevelen voor alle baby's' acht de rechtbank misleidend omdat de indruk wordt gewekt dat hypoallergene producten van Nestlé beter zijn voor kinderen zonder verhoogd risico op allergieën dan niet-hypoallergene voeding én omdat wordt gesuggereerd dat het advies afkomstig is van een onafhankelijke gezaghebbende. Ook de claim 'NAN HA lijkt het meest op borstvoeding/benadert borstvoeding optimaal' wordt misleidend geacht. Van 'nagemaakte' moedermelk, zoals het gemiddelde publiek zal denken, is namelijk géén sprake. Eveneens misleidend acht de rechtbank de claim 'NAN HA bevat natuurlijke bifidusbacteriën'. De bifidusbacteriën zijn namelijk niet afkomstig uit moedermelk maar uit kippenfaeces.

Auteurs

Portret vanMarcoline Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam