Home / Publicaties / Voorontwerp Insolventiewet van de baan

Voorontwerp Insolventiewet van de baan

03/02/2011

Op 1 november 2007 werd door de Commissie Insolventierecht - ook wel bekend als de Commissie Kortmann - het "Voorontwerp voor een insolventiewet" aangeboden aan de Minister van Justitie. Recent is duidelijk geworden dat het niet verder zal komen dan een Voorontwerp: een integrale herziening van de Faillissementswet is thans niet aan de orde.

De insolventiewet zou moeten voorzien in een integrale herziening van de Faillissementswet. Het Voorontwerp voorzag onder andere in één uniforme insolventieprocedure in plaats van de thans drie verschillende procedures (faillissement, surséance van betaling en de wettelijke schuldsaneringsregeling). De persoon die voor afwikkeling zou moeten zorgdragen is een "bewindvoerder".

De huidige Faillissementswet stamt uit 1896. In de loop van de jaren zijn er (beperkte) wijzigingen doorgevoerd. Veel van de regels die van belang zijn in het kader van het faillissementsrecht volgen uit jurisprudentie en niet uit de wet. Het Voorontwerp voorzag in een codificatie van veel van deze regels.

Inmiddels heeft de Minister van Justitie in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer laten weten dat hij alles afwegende geen aanleiding ziet voor een integrale herziening van de faillissementswetgeving op basis van het voorontwerp (bron: Antwoord vragen Gesthuizen over wijziging van de Faillissementswet 17-01-2011, Kamervragen (Aanhangsel) 2010-2011, 1014, Tweede Kamer). Niet alleen wordt verwezen naar de eerdere mededeling van de Minister van Justitie bij de begrotingsbehandeling in het najaar 2009 dat er, gelet op de taakstellingsoperatie van het kabinet en de vele al bestaande wetgevingsprioriteiten, geen ruimte bestond om dit omvangrijke wetgevingsproject ter hand te nemen. Er wordt bijvoorbeeld ook gewezen op de nodige controversiële suggesties die zijn gedaan, zoals de afschaffing van de preferenties van de fiscus en het UWV alsmede het creëren van een andere balans tussen de verschillende crediteuren, onder meer ten laste van de (separatisten) positie van banken in een faillissement.

Auteurs

David Bos