Home / Publicaties / Wel of geen hongerloontje

Wel of geen hongerloontje?

Maatregelen en wijzigingen van de Wet Normering Topinkomens

31/10/2014

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT ) is op 1 januari 2013 in werking getreden. Het doel hiervan is om bestuurders en toezichthouders in deze sectoren passend en rechtlijnig te belonen. De uitvoering van de wet gaat echter niet geheel vlekkeloos, waardoor er alweer een reparatiewet is die inmiddels bij de Eerste Kamer ligt. Wat is nu de stand van zaken?

Publicaties
Bestuur_Rendement_2014_10_b.pdf
Downloaden
PDF 1,6 MB

Auteurs

Portret vanRobert Jan Dil
Robert Jan Dil