Home / Publicaties / Werkgeversaansprakelijkheid voor ongeval van een...

Werk­ge­vers­aan­spra­ke­lijk­heid voor ongeval van een vrijwilliger

26/02/2018

Een noot van Leonard Böhmer en Lara Lupgens bij de uitspraak van de Hoge Raad, 15 december 2017, 16/04927, ECLI:NL:HR:2017:3142.

De samenvatting van de uitspraak is geschreven door Michield van Dijk en Amajanti van de Beek.

De Hoge Raad heeft de aansprakelijkheid voor schade geleden door vrijwilligers verduidelijkt en uitgebreid. Organisaties met veel inzet van vrijwilligers moeten een risico-inschatting maken van het werk van de vrijwilligers, hun zorgplicht ten opzichte van de vrijwilligers evalueren en, waar nodig, aanscherpen.
Verder moeten zulke organisaties overwegen of zij hun verzekeringen aanpassen of uitbreiden.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Sport_en_Recht_2017_04_a.pdf
Downloaden
PDF 56,2 kB

Auteurs

Portret van Leonard Böhmer
Leonard Böhmer
Partner
Amsterdam