Home / Publicaties / Wet flexibel werken

Wet flexibel werken

02/05/2016

0p 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken in werking getreden. De Wfw biedt een wettelijke basis voor het indienen van een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats. De Wfw vormt een uitbreiding op de Wet aanpassing arbeidsduur, die al voorziet in het verzoek tot wijziging van de arbeidsduur.

Publicatie
Bedrijfsjuridische_berichten_2016_08_b.pdf
Downloaden
PDF 284 kB