Home / Publicaties / Wet voorkeursrecht gemeenten gewijzigd

Wet voorkeursrecht gemeenten gewijzigd

04/08/2008

In verband met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening is ook de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) per 1 juli 2008 op een aantal onderdelen gewijzigd. De wijzigingen betreffen met name de aanpassing van de planologische vestigingsgrondslagen aan de nieuwe planfiguren, de vereenvoudiging van de aanwijzingsprocedure en de toekenning van de bevoegdheid aan Rijk en provincies om een voorkeursrecht te vestigen.

Publicatie
Wet voorkeursrecht gemeenten gewijzigd
Downloaden
PDF 226 kB

Auteurs

De foto van Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam