Home / Publicaties / Wet wijziging structuurregeling

Wet wijziging structuurregeling

01/10/2004

Op 9 juli jl. is een belangrijke wetswijziging op vennootschapsrechtelijk gebied tot stand gekomen. Deze wet, kortweg aan te duiden als de "Wet Aanpassing van de Structuurregeling" behelst in de eerste plaats de nieuwe regeling voor het zogenaamde "Structuurregime" voor grote ondernemingen. Daarnaast leidt deze wet ook nog tot een aantal andere relevante wetswijzigingen op vennootschapsrechtelijk gebied.

Onlangs is bepaald dat deze wetswijziging al op 1 oktober a.s. van kracht zal worden. Omdat er nauwelijks sprake is van een overgangsregeling kan deze snelle inwerkingtreding aanleiding geven tot praktische vragen en problemen. Anderzijds wordt er ook meer mogelijk. Zo kan men in een aantal gevallen een geheel eigen benoemingssysteem voor de Raad van Commissarissen invoeren.

In onderstaand memorandum worden de hoofdlijnen met betrekking tot de wijzigingen in de wet uiteengezet.

Publicaties
Memorandum_2004_10_01_1.pdf
Downloaden
PDF 71,1 kB

Auteurs

Paulus van den Bos