Home / Publicaties / Wetsvoorstel aangenomen: compensatie voor de transitievergoedingen...

Wetsvoorstel aangenomen: compensatie voor de transitievergoedingen betaald vanaf 1 juli 2015 bij langdurig zieke werknemers

19/07/2018

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoedingen betaald aan langdurig zieke werknemers vanaf 1 juli 2015. De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat verandert er?

In beginsel heeft iedere werknemer die na twee jaar op initiatief van de werkgever vertrekt recht op een transitievergoeding. Het feit dat de werknemer na meer dan 104 weken ziekte vertrekt maakt dat niet anders. Voor werkgevers levert dit echter dubbele lasten op. Zij hebben een langdurige periode een zieke werknemer in dienst waarvoor zij loonkosten dragen zonder daar arbeid voor terug te krijgen én zijn na die periode ook nog eens een vergoeding aan deze werknemer verschuldigd. Door invoering van de Regeling Compensatie Transitievergoeding wordt de werkgever vanaf april 2020 in staat gesteld om voor de uitbetaling van de transitievergoeding te worden gecompenseerd.

Wanneer heeft een werkgever recht op de compensatie?

De werkgever zal vanaf het moment van betaling binnen 6 maanden bij het UWV een compensatie kunnen aanvragen. Voor de gevallen waarin de werkgever vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 de transitievergoeding reeds heeft uitgekeerd kan de compensatie worden aangevraagd tot 30 september 2020.

De compensatie is gelijk aan de transitievergoeding die verschuldigd is op het moment dat de 104-weken periode is afgelopen. Het loont dus niet om de werknemer langer in dienst te houden en de compensatie daarmee op te krikken. Tevens is de beperking opgelegd dat de compensatie die de werkgever ontvangt nooit meer mag bedragen dan de kosten die de werkgever heeft gehad aan het in dienst hebben van de langdurig zieke werknemer. Dit resulteert erin dat, bijvoorbeeld in het geval van een contract voor bepaalde tijd, er een lagere compensatie zal worden uitgekeerd wanneer de kosten voor de werkgever ook lager zijn geweest. Ook een door het UWV opgelegde loonsanctie zal uiteraard niet door het UWV achteraf worden gecompenseerd.

De compensatie is afkomstig uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat voor de werkgever echter wel een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Uiteraard dient de werkgever de compensatieaanvraag te onderbouwen met bewijsstukken. Zo dienen o.a. de arbeidsovereenkomst, een bewijs van ziekte, een onderbouwing van de hoogte van de transitievergoeding en de loonstroken aan het UWV te worden verstrekt.

CMS Compensatie Tool

CMS helpt u graag bij het indienen van het compensatieverzoek en ontwikkelt hiervoor een digitale tool. Deze tool zal worden geactualiseerd wanneer er bij ministeriële regeling nadere regels zijn gesteld met betrekking tot de aanvraag. Wij berichten u direct wanneer de tool klaar is voor gebruik.

Auteurs

Lotte de Ceuster
Barbara Veldmaat