Home / Publicaties / Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Reactie namens CMS en Human Capital Agenda Dutch Blockchain Coalition

08/05/2018

Met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans beoogt het Kabinet dat arbeidsrelaties bestendiger worden en daardoor meer aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werknemers. Werkgevers ervaren het huidige ontslagrecht als een blokkade om vaste contracten aan te bieden. Werknemers ondervinden hier hinder van en worden steeds vaker gedwongen tot flexibele arbeidsrelaties. Het wetsvoorstel beoogt daarnaast om payrollwerknemers meer zekerheid te bieden. Om tot een verbetering van het huidige arbeidsrecht te komen, worden in het wetsvoorstel uiteenlopende maatregelen voorgesteld.

Namens CMS en namens de Human Capital Agenda van de Dutch Blockchain Coalition diende Katja van Kranenburg een reactie in het kader van de internetconsultatie in. Zij betoogt dat het Kabinet van de gelegenheid gebruik had kunnen maken om een visie op de Nederlandse arbeidsmarkt en het arbeidsrecht neer te leggen waarbij stevig zou moeten worden ingezet op permanente scholing van werknemers. Nieuwe technologieën waaronder blockchain hebben een impact hebben op ondernemingen en de Nederlandse economie. Ondernemingen hebben daardoor enerzijds behoefte aan anders geschoold personeel terwijl anderzijds werknemers geconfronteerd worden met het verlies van hun baan omdat zij niet voldoende kennis en vaardigheden hebben om de beroepen van de toekomst uit te kunnen voeren. Aan deze discrepantie kan met scholing een verandering worden gerealiseerd waar alle betrokkenen van kunnen profiteren, inclusief de Nederlandse economie. In de ingediende visie wordt onder meer ingegaan op de wijze waarop de Human Capital Agenda vraag en aanbod bij elkaar brengt met als doel een versnelling van blockchain in Nederland te bewerkstelligen en introductie van blockchain binnen onderwijsinstellingen en wetenschap te bevorderen.

Publicaties
Internetconsultatie_WAB_bijdrage_namens_CMS_en_Human_Capital_Agenda_DBC_a.PDF
Downloaden
PDF 66,5 kB

Auteurs

Portret van Katja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam