Home / Publicaties / Wetsvoorstel internetveilen: de wijzigingen voor de...

Wetsvoorstel internetveilen: de wijzigingen voor de hypotheekhouder

05/08/2014

Met het wetsvoorstel "Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken" wordt het executoriaal veilen via internet mogelijk en zal de executoriale veiling van onroerende zaken transparanter en voor een breder publiek toegankelijk worden. De voorgestelde wijzigingen zullen gevolgen hebben voor de werkwijze van de hypotheekhouder.

Publicaties
Beslag_en_Executie_in_de_Rechtspraktijk_2014_05_a.pdf
Downloaden
PDF 6,2 MB

Auteurs

Portret vanFemke Stroucken
Femke Stroucken
Partner
Amsterdam
Janneke de Waal