Home / Publicaties / Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade door Eerste...

Wetsvoorstel vergoeding van af­fec­tie­scha­de door Eerste Kamer aangenomen

April 2018

De Eerste Kamer heeft op 10 april 2018 een wetsvoorstel van minister Dekker aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. Dit betekent dat wanneer slachtoffers zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hun nabestaanden en naasten in de toekomst mogelijk aanspraak kunnen maken op vergoeding van affectieschade. Het is met andere woorden een vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde. Vergoeding van affectieschade kan het leed niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking.

In de wet is gekozen voor een regeling met vaste bedragen per categorie en een vaste kring van gerechtigden.

Kring van gerechtigden

De wet gaat gelden voor nabestaanden en naasten. Daaronder vallen in ieder geval partners, kinderen en ouders. Hiernaast ziet de wet ook op hen die in gezinsverband duurzame zorg hebben voor de gekwetste. Onder het initiële wetsvoorstel maakten stiefkinderen en -ouders er in eerste instantie geen deel van uit. Zij zijn in een later stadium door de Tweede Kamer aan het wetsvoorstel toegevoegd en hebben straks dus ook recht op een vergoeding van affectieschade. Ten slotte ziet de wet ook op personen die een "nauwe persoonlijke relatie" met het slachtoffer hebben. Hiervoor dient een hechte affectieve relatie te worden aangetoond. Niet de formele maar de feitelijke verhouding is daarbij beslissend. Gekeken moet worden naar de omstandigheden van het geval. Denk hierbij aan de intensiteit, de aard en de duur van de relatie.

Hoogte van de vergoeding

Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de € 12.500 en € 20.000. De partij die aansprakelijk is voor het ongeval moet de vergoeding gaan betalen. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt de wet rekening met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Verzekeraars geven aan blij te zijn met de nieuwe wet. Zo laat het Verbond van Verzekeraars weten dat geen enkele financiële vergoeding het leed van nabestaanden van slachtoffers kan compenseren, maar dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat compensatie wél een belangrijke rol speelt in de erkenning van datzelfde leed. Daarentegen verwacht het Verbond wel dat de wet leidt tot een hogere schadelast voor verzekeraars.

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Auteurs

Eva Schothorst
Anna van Duinen