Home / Publicaties / Wetswijzigingen zonder houdbaarheid

Wets­wij­zi­gin­gen zonder houd­baar­heid?

16/08/2012

Net voordat de ‘Brussel deadline’ verliep, heeft een meerderheid van de Tweede Kamer (de zogenaamde ‘Kunduz coalitie’) de begroting voor 2013 ingediend en zijn de onderliggende wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is echter de vraag of het voorgestelde ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden.

Versobering reiskostenvergoedingen

Vanaf 1 januari 2013 wordt de onbelaste vergoeding voor woon-werk kilometers van € 0,19 per km afgeschaft. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze maatregel een groot effect zal hebben voor forenzend Nederland. Wel blijft het in 2013 mogelijk om zakelijke ritten onbelast te vergoeden.

Woon-werkkilometers worden vanaf 2013 ook voor auto’s van de zaak als privé kilometers aangemerkt. De tarieven voor de bijtelling privégebruik van een leaseauto blijven ongewijzigd. Deze groep forensen lijkt er het beste van af te komen. Voor bestaande gevallen blijkt er overgangsrecht van toepassing te zijn. Bestaande gevallen zijn leasecontracten die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012 en auto’s waarmee geen of minder dan 500 kilometer privé wordt gereden (woon-werkverkeer wordt onder dit overgangsrecht niet aangemerkt als privé). Het overgangsrecht is geldig tot 1 januari 2017 en eindigt in ieder geval bij het aangaan van een nieuw leasecontract.

De werkelijke kosten voor woon-werkverkeer per openbaar vervoer kunnen vanaf 1 januari 2013 niet meer onbelast worden vergoed. OV-abonnementen, die vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan worden door het overgangsrecht ontzien. Zakelijke ritten per openbaar vervoer kunnen wel onbelast vergoed worden.

Een aantal partijen van het ‘Kunduz-akkoord” hebben laten weten dat deze maatregel waarschijnlijk niet in hun verkiezingsprogramma zal voorkomen. Daarnaast is het aanbieden van het onderliggende wetsvoorstel aan de tweede Kamer opgeschort. Of deze maatregel daadwerkelijk doorgevoerd zal worden blijft daardoor onduidelijk.

Verhoging van de AOW leeftijd vanaf 2013

Vanaf 1 januari 2013 zal de AOW-leeftijd met 1 maand worden verhoogd. Vanaf 2014 wordt de AOW-leeftijd verder verhoogd naar 66 jaar in 2019. Vanaf 2019 zal de AOW-leeftijd verder verhoogd worden tot 67 jaar in 2023.Vervolgens zal de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld worden.

Versobering toekomstige pensioenopbouw per 2014

Vanaf 1 januari 2014 zal de pensioenrichtleeftijd voor pensioenopbouw worden aangepast naar 67 jaar. Dit betekent ook dat het opbouwpercentage aangepast zal worden (eindloonregelingen van 2% naar 1,9%, middelloonregelingen van 2,25% naar 2,15%. Het lijfrenteregime wordt overeenkomstig aangepast.

Werkbonus

De aangekondigde werkbonus oudere werknemers evenals de mobiliteitsbonus voor 55-plussers zal niet worden doorgevoerd. Wel heeft demissionair minister Kamp aangekondigd dat het makkelijker zal worden om oudere werknemers aan te nemen.

Versoepeling ontslagrecht per 2014

Het ontslagrecht en de WW worden herzien. De Tweede Kamer zal in juni geïnformeerd ten aanzien van het volgende:

  • Tijdelijke verhoging van WW-premie in 2013
  • WW-uitkering per 2014 deels voor rekening werkgever
  • Ontslaguitkering per 2014 maximaal op zes maanden


16% eindheffing voor lonen boven de € 150.000

Aangekondigd is dat in 2013 een tijdelijke eindheffing van 16% wordt ingevoerd. Werkgevers zijn een (vooralsnog tijdelijke) eindheffing van 16% verschuldigd over lonen die in 2012 meer dan € 150.000 bedragen.

Verhoging eindheffing excessieve vertrekvergoedingen

Vanaf 1 januari 2013 wordt het eindheffingstarief voor excessievevertrekvergoedingen verhoogd naar 75%. Deze eindheffing wordt aan de werkgever opgelegd indien een ontslagvergoeding wordt toegekend aan een werknemer die een loon heeft van meer dan € 531.000.

Op 12 september 2012 gaat Nederland weer naar de stembus. Het is daarom zeer de vraag of de begroting zoals deze bij Brussel in ingediend, ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Auteurs

Portret van Gilbert Joskin
Gilbert Joskin
Of Counsel
Amsterdam