Home / Publicaties / Wie beschermt de weigerachtige werknemer?

Wie beschermt de weigerachtige werknemer?

06/05/2011

Bij de implementatie van de Richtlijn Overgang van onderneming in art. 7:662 BW e.v. is geen rekening gehouden met de positie van de werknemer die niet wenst mee over te gaan. In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de weigerachtige werknemer en wordt betoogd dat het gesloten ontslagstelsel zich verzet tegen de stelling dat de arbeidsovereenkomst van deze werknemer van rechtswege eindigt vanwege de weigering mee over te gaan naar de verkrijger.

Publicaties
Arbeidsrecht_2011_04
Downloaden
PDF 606,5 kB

Auteurs

Portret van Ayşegül Avci
Ayşegül Avci
Advocaat
Amsterdam
Portret van Katja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam