Home / Publicaties / Wie betaalt die heeft wat

Wie betaalt die heeft wat?

06-03-2012

'Ik heb betaald voor het ontwerp, en dus heb ik alle rechten'. Een zin die wij in de praktijk regelmatig horen. De vraag is natuurlijk of dit juist is. Om te bepalen wie 'eigenaar' is van ontwerp dient uiteraard altijd eerst onderzocht te worden welke (intellectuele eigendoms) rechten op een ontwerp rusten en vervolgens aan wie deze rechten toekomen. Met name wanneer een ontwerp door een werknemer of toeleverancier is gemaakt levert de vraag over de 'eigendom' vaak de nodige problemen op.

Publicaties
Product_2012_3_a[1]
Downloaden
PDF 226,2 kB

Auteurs

Portret vanMarcoline Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam