Home / Publicaties / Wie let er op de supporter

Wie let er op de supporter?

20/02/2009

De UEFA bestudeert een plan van de European Club Association (ECA) om de hoogte van de transfersommen en salarissen van spelers terug te dringen. De ECA vertegenwoordigt in Europa de voetbalclubs en is opgericht op 15 januari 2008, na opheffing van de G-14. Namens Nederland hebben zitting in de ECA PSV, Ajax, AZ en Feyenoord, omdat zij in Europa het meest succesvol zijn. Hoewel Nederland formeel drie clubs mag afvaardigen, heeft de ECA voor Feyenoord een uitzondering gemaakt, nu Feyenoord zich in het verleden regelmatig heeft ingespannen voor de belangen van sportclubs.Volgens het plan van de ECA mogen clubs niet meer dan ongeveer 51% van hun inkomsten besteden aan spelerssalarissen en transfersommen. Onder inkomsten wordt in dit verband verstaan al hetgeen een club verdient met de verkoop van toegangsbewijzen, tv-rechten, sponsordeals en merchandising. Investeringen van eigenaren en eigen vermogen (aandelen­kapitaal) tellen niet mee bij de bepaling van de inkomsten die aan spelers mogen worden uitgegeven.

Dit plan is op 23 januari jl. aan de UEFA aangeboden door ECA en zal in de algemene vergadering van de ECA in de loop van deze maand nader worden besproken. Het plan van de ECA moet bijdragen aan het financiële herstel van de voetbalindustrie. In dat licht heeft de UEFA het plan dan ook serieus ontvangen.

Op 30 januari jl. maakte de UEFA haar prioriteiten voor 2009 bekend. Naast de bescherming van jonge spelers en de voortgang van de organisatie van het EK 2012 (UEFA Euro 2012) staat hoog op de lijst van UEFA-prioriteiten “financial fair play” in de UEFA-competities. De regels daarvoor wil UEFA samen met de clubs ontwikkelen en daartoe zal de UEFA een financiële toezichthouder (“financial control panel”) in het leven roepen, die ondermeer het licentiesysteem van de UEFA zal beoordelen, verbeteren en bewaken: “what we can do at the moment is to ensure, protect and develop the independence of our club licensing system by setting up such a control panel”.

Het plan van de ECA en de hiervoor genoemde acties van de UEFA passen ook in de visie van de Europese Unie, recent nog uitgesproken tijdens de informele bijeenkomst van sportministers in Biarritz (27 en 28 november 2008), dat de geldstromen in het mondiale voetbal verontrustende vormen aannemen en tot op zekere hoogte gereguleerd moeten worden.

Het is voor de toeschouwer overigens te hopen dat de beoogde maatregelen er niet toe zullen leiden dat de prijzen van toegangskaarten drastisch verhoogd worden. Inkomsten daaruit bepalen immers mede de financiële ruimte die een club heeft voor het doen van investeringen in spelers, aldus het plan van de ECA. De bonden, de clubs, de spelers en de zaakwaarnemers zijn inmiddels allemaal vertegenwoordigd in belangenorganisaties.

Alleen de rechtstreekse belangen van de toeschouwers worden door niemand behartigd.

Wie meldt zich aan?

Auteurs

Dolf Segaar