Home / Publicaties / Windturbinepark, Handhaafbaarheid (ABRvS, 20 december...

Windturbinepark, Handhaafbaarheid (ABRvS, 20 december 2017)

22/05/2018

Een noot van Luurt Wildeboer bij de uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20 december 2017, nr. 201608339/1/R6 en 2016008341/1/R6.

De uitspraak heeft betrekking op een aantal op grond van de artikelen 3.30 en 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gecoördineerd voorbereide en bekendgemaakte besluiten voor de aanleg van een windturbinepark.

Publicaties
Jurisprudentie_Milieurecht_2018_04_a.pdf
Downloaden
PDF 670,2 kB

Auteurs

Portret van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Counsel
Amsterdam
M. Bekooy