Home / Publicaties / ZSM en de verdediging

ZSM en de verdediging

08/05/2015

In kringen van zittende en staande magistratuur wordt wel gehoord dat het bewerkstelligen van vertraging en uitstel het professionele levensdoel is van elke strafrechtadvocaat. Die opvatting behoeft nuancering. In de meeste gevallen is het belang van de cliënt nu juist om te weten waar hij aan toe is. Om de zaak af te sluiten en achter zich te laten. Dat gesleuteld wordt aan justitiële werkprocessen opdat kan worden gekomen tot snelle en efficiënte afdoening van met name kleinere, veelvoorkomende strafrechtelijk te duiden incidenten, ontmoet zijdens de advocatuur dan ook geen principiële weerstand. De centrale zorg die in kringen van de advocatuur leeft, is of de zorgvuldigheid van de procedure, en daarmee de kwaliteit van de afdoeningsbeslissing, in een versneld afdoeningsmodel voldoende is gewaarborgd.

004418_header
Publicaties
Delikt_en_Delinkwent_2015_04_pdf_a_a.pdf
Downloaden
PDF 150,3 kB

Auteurs

Portret vanDian Brouwer
Dian Brouwer
Delikt en Delinkwent
2015
nr. 4
p. 265-278
Toon meer Toon minder