Home / Hvem er vi? / Historie

Historie

Kluge Advokatfirma ble etablert i Stavanger i 1923 av Kristofer Nordahl Kluge. I 1929 inngikk Kluge kompaniskap med Hugo Parr, og firmaet skiftet navn til K. Kluge & Hugo Parr.

Under 2. Verdenskrig deltok Kristofer Kluge aktivt i MILORG inntil han ble arrestert og sendt til Grini, hvor han satt fram til krigens slutt. Advokatpraksisen ble gradvis gjenopptatt fra sommeren 1945.

I etterkrigstiden var firmaet engasjert i saker med tingsrettslig bakgrunn. I 1950-årene startet Parr sitt eget firma, og Kristofer Kluge dannet etter hvert kompaniskap med Per Riis. I 1955 kom Kristofers sønn, Thor Kluge, inn i firmaet som advokat og partner.

I 1965 begynte Kristofer Kluge å trappe gradvis ned, og fra og med 1970 fortsatte Thor Kluge på egen hånd. I 1980 trådte Odd-Sverre Rage og Clement Endresen inn som partnere.

På 80-tallet ekspanderte firmaet betydelig både lokalt i Stavanger og i Oslo. Stavangerkontoret flyttet til Forus og i 1987 ble Oslo-kontoret startet av Harald S. Kobbe og Stig Tufte-Johnsen. Bergenskontoret startet opp i 1994. Etter en del navneendringer ble det besluttet at man kun skulle bruke navnet Kluge.