Home / Innovasjon / OMNIA – digital klientportal

OMNIA – digital klientportal

 

Klientfokusert teknologi er en nøkkelfaktor i CMS Kluges tjenesteleveranse og i kjernen av vår forretningsutvikling. OMNIA er en digital løsning for juridisk virksomhetsstyring. OMNIA portalen er fleksibel og kan enkelt konfigureres og tilpasses virksomhetens behov. Plattformen tilbyr effektiv risikostyring, direkte kommunikasjon mellom klienten og de juridiske rådgiverne gjennom fortløpende håndtering av juridiske spørsmål. Slik støttes virksomhetens eget operasjonelle juridiske arbeid uten unødig involvering av eksterne rådgivere.

Logg inn i OMNIA