Advokat

Som medarbeider hos oss får du jobbe i et sterkt forretningsjuridisk fagmiljø som preges av faglig integritet og samarbeid. Det er stor tilgang på prosessoppdrag, og du vil få arbeide med utfordrende saker for sentrale aktører innen privat næringsliv og offentlig sektor. Vi er alltid på jakt etter dyktige og engasjerte kandidater som lar seg motivere av faglige utfordringer. Vi behandler søknader og gjennomfører intervjuer fortløpende.

Som advokat i CMS Kluge vil du kunne dyrke din faglige nysgjerrighet. Ved alle våre kontorsteder kan vi love en variert og spennende hverdag med flinke kollegaer, høyt tempo og faglige utfordringer. Du vil ha mulighet både til å arbeide med et vidt spekter av rettsområder og til å prioritere en høy grad av spesialisering der dette er ønskelig og naturlig. CMS Kluge har et bredt tilfang av rettssaker, og advokater med interesse for prosedyre har god anledning til å prosedere saker innenfor alle våre fagområder. 

Hos oss kan du forvente:

  • En arbeidskultur som er preget av fagfokus, teamarbeid og kunnskapsdeling
  • Karriereutvikling i form av tett oppfølging, mye selvstendig ansvar, og intern og ekstern kursing
  • Fleksibilitet med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag

Til gjengjeld forventer vi at du er:

  • Faglig dyktig
  • Ambisiøs og har et ønske om å bli best på ditt fagfelt
  • En raus og inkluderende kollega som bidrar til et godt arbeidsmiljø

CMS Kluge Advokatfirma mener at inkludering og mangfold er en styrke, og vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke.

Søk på stillingen