Home / Europa / Norge / Bank & finans / Bank & finans

Bank & finans

 
Christian-Galtung
Christian Galtung
Part­ner
Norge, Oslo
Christian Galtung arbeider særlig med tvisteløsning, forvaltningsrett, erstatningsrett og selskapsrett. Galtung har representert staten i Høyesterett sju ganger, og private selskaper tre ganger. Han...
Dag-Thomas-Hansson
Dag Thomas Hansson
Part­ner
Norge, Oslo
Dag Thomas er en erfaren finansieringsadvokat og bistår CMS Kluges klienter med forhandlinger og utarbeidelse av dokumentasjon i forbindelse et bredt spekter av finansieringsløsninger. Han har særlig...
Snorre-Haukali
Snorre Haukali
Part­ner
Norge, Stavanger
Kompetanseområder: Corporate (Oppkjøp og sammenslåinger (M&A), Selskapsrett, Corporate Governance, Bank & finansiering, Kontraktsrett.Bransje: Industri, Finansforetak, Energibransjen, Handel.Sakstyper:...
Hans-Ingvald-Stensholdt
Hans Ingvald Stensholdt
Part­ner
Norge, Oslo
Hans Ingvald arbeider særlig med oppdrag innen selskapsrett, restrukturering og insolvens. Han har i tillegg bred erfaring med prosessoppdrag for norske domstoler og har møterett for Høyesterett siden...
Johan-Svedberg
Johan Svedberg
Part­ner
Norge, Oslo
Johan Svedberg har bred erfaring fra Norge og internasjonalt, og arbeider med juridisk og strategisk rådgivning og utarbeidelse av kontrakter i transaksjoner, fusjoner og fisjoner, samt med å bistå...
Peter-Hallsteinsen
Peter Hallsteinsen
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Oslo
Peter er ansatt i CMS Kluges avdeling for entreprise. Han arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning innen entrepriserett og kontraktsrett. Peter har erfaring fra arbeid som dommerfullmektig og...
Trond-Vegard-Johannesen
Trond Vegard Johannessen
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Oslo
Trond Vegard Johannessen har bred erfaring med nasjonale og grensekryssende transaksjoner og restruktureringer. Han arbeider hovedsakelig med juridisk og strategisk rådgivning i transaksjonsprosesser...
Ida-Johanne-Bohmann
Ida Johanne Bohmann
Se­nior­ad­vo­kat
Norge, Oslo
Ida Johanne er tilknyttet CMS Kluges avdeling for Corporate, og jobber hovedsakelig med transaksjoner som relaterer seg til både norske og internasjonale låneavtaler, syndikert lånefinansiering samt...
Thea-Killengreen
Thea Killengreen
Ad­vo­kat
Norge, Oslo
Thea arbeider i hovedsak med transaksjoner/M&A, generell selskapsrett and insolvensrett. Hun har også bred erfaring innenfor kommersiell tvisteløsning. Innenfor fagområdet selskapsrett og transaksjoner...
Sindre-Ruud
Sindre Ruud
Ad­vo­kat­full­mek­tig
Norge, Oslo
Sindre arbeider i CMS Kluges avdeling for corporate. Han arbeider med rådgiving og tvisteløsning på flere rettsområder.Sindre har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen og en LL.M. fra...