Home / Europa / Norge / Børs/verdipapirrett / Børs/verdipapirrett

Børs/verdipapirrett

 
Christian-Galtung
Christian Galtung
Part­ner
Norge, Oslo
Christian Galtung arbeider særlig med tvisteløsning, forvaltningsrett, erstatningsrett og selskapsrett. Galtung har representert staten i Høyesterett sju ganger, og private selskaper tre ganger. Han...
Johan-Svedberg
Johan Svedberg
Part­ner
Norge, Oslo
Johan Svedberg har bred erfaring fra Norge og internasjonalt, og arbeider med juridisk og strategisk rådgivning og utarbeidelse av kontrakter i transaksjoner, fusjoner og fisjoner, samt med å bistå...
Trond-Vegard-Johannesen
Trond Vegard Johannessen
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Oslo
Trond Vegard Johannessen har bred erfaring med nasjonale og grensekryssende transaksjoner og restruktureringer. Han arbeider hovedsakelig med juridisk og strategisk rådgivning i transaksjonsprosesser...