Home / Europa / Norge / Commercial / Commercial

Commercial

 
Torstein-Arendt
Torstein Arendt
Part­ner
Norge, Oslo
"Når offentlig sektor skal igangsette store, samfunnskritiske teknologiprosjekter, og samtidig ønsker å unngå årelange rettstvister, er det spesielt én advokat de ønsker med på laget: Torstein...
Steffen-Asmundsson
Steffen Asmundsson
Part­ner
Norge, Oslo
Steffen Asmundsson har omfattende erfaring med prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rådgivning. Han prosederer jevnlig for norske domstoler og i voldgift og har bred bakgrunn med erfaring fra...
Stian-Hultin-Oddbjornsen
Stian Hultin Oddbjørnsen
Part­ner
Norge, Oslo
Stian Hultin Oddbjørnsen har spisskompetanse på "teknologirett" (særskilt IT-kontrakter, opphavsrett og personopplysningsrett), immaterialrett og offentlige anskaffelser. Oddbjørnsen representerer...
Belinda-Taranger-Ingebrigtsen
Belinda Taranger Ingebrigtsen
Part­ner
Norge, Stavanger
Belinda Taranger Ingebrigtsen arbeider i dag primært med spørsmål vedrørende fast eiendom, generell kontraktsrett, handel og industri, tvisteløsning og prosedyre. Ingebrigtsen arbeider også tidvis...
Marte-Thorsby
Marte Thorsby
Part­ner
Norge, Oslo
Marte Thorsby leder CMS Kluges avdeling for IP, teknologi & EØS.Hun har jobbet med immaterialrett i over 20 år, og har i mange år vært leder av IFPI Norge (International Federation of the Phonographic...
Linn-Cathrine-Josendal
Linn Cathrine Jøsendal
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Oslo
Linn Cathrine Jøsendal er spesialisert innenfor immaterialrett, samtidig som hun har omfattende erfaring med transaksjoner og due diligence-prosesser. Hun har også betydelig erfaring med kontraktsrett...
Ronny-Rosenvold
Ronny Rosenvold
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Oslo
Ronny Rosenvold arbeider innenfor EU/EØS-rett, primært med offentlige anskaffelser og statsstøtte, hvor han har lang erfaring i rådgivning av leverandører og offentlige myndigheter, og videre med...