Home / Europa / Norge / Private Equity / Private Equity

Private Equity

 
Johan-Svedberg
Johan Svedberg
Partner
Norge, Oslo
Johan Svedberg har bred erfaring fra Norge og internasjonalt, og arbeider med juridisk og strategisk rådgivning og utarbeidelse av kontrakter i transaksjoner, fusjoner og fisjoner, samt med å bistå...
Trond-Vegard-Johannesen
Trond Vegard Johannessen
Assosiert Partner
Norge, Oslo
Trond Vegard Johannessen har lang og bred erfaring med nasjonale og grensekryssende virksomhetsoverdragelser, restruktureringer og investeringer. Han arbeider hovedsakelig med juridisk og strategisk rådgivning...
Tarnjit-Singh-Shergill-CMS-Norway
Tarnjit Singh Shergill
Senioradvokat
Norge, Oslo
Tarnjit Singh Shergill har flere års erfaring med å bistå både finansielle og industrielle klienter i alle ledd av transaksjonsprosessen, fra innledende forhandlinger til signering og gjennomføring...
Andreas Ihle
Andreas Ihle
Advokat
Norge, Oslo
Andreas Ihle er tilknyttet CMS Kluges avdeling for corporate, hvor han særlig arbeider med transaksjoner/M&A og selskapsrett. Ihle bistår med generell selskapsrettslig rådgivning, rådgivning i forbindelse...