Home / Europa / Norge / Skatt / Skatt

Skatt

 
Torill-Hasle-Aamelfot
Torill Hasle Aamelfot
Partner
Norge, Oslo
Torill Hasle Aamelfot har lang og bred erfaring med skatterettslig rådgivning. Hun bistår offentlige og privat eiet virksomhet med å finne helhetlige og fleksible skatte- og selskapsrettslige løsninger...
Anders-Heieren
Anders Heieren
Partner
Norge, Oslo
Anders Heieren bistår innen norsk og internasjonal skatterett, herunder særskatteregimene for energi, shipping og havbruk. Han bistår også bredt med internprising, herunder klageprosesser, rettssaker...
Amund-Noss
Amund Noss
Partner
Norge, Oslo
Amund Noss bistår både offentlige og private klienter i større, komplekse tvister. Han er en av landets meste erfarne prosedyreadvokater og har prosedert en rekke prinsipielle saker for Høyesterett...
Frode-Olsen
Frode Olsen
Partner
Norge, Oslo
Olsen arbeider særlig med M&A, og har vært ansvarlig for forhandlinger, ledelse av due diligencegjennomgang, utarbeidelse av avtaler og gjennomføring av et betydelig antall aksjetransaksjoner de senere...
Oddleif-Torvik
Oddleif Torvik
Partner
Norge, Bergen
Oddleif Torvik bistår med rådgivning, transaksjonsarbeid (M&A) og tvisteløsning bredt innen det forretningsjuridiske området. Torviks bransjefokus er primært havbruk/sjømatbransjen. I tillegg bistår...
Alexander-With
Alexander With
Partner
Norge, Oslo
Alexander With er partner i CMS Kluges skatte- og avgiftsteam. 
Nicolay Arntzen Bondi
Nicolay Arntzen Bondi
Senioradvokat
Norge, Oslo
Nicolay Arntzen Bondi er tilknyttet CMS Kluges avdeling for energi, industri & klima. Han arbeider bredt med tvisteløsning innen en rekke rettsområder. Han arbeider bredt med tvisteløsning innen en...
Anton Baumann
Anton Baumann
Advokat
Norge, Oslo
Anton Baumann arbeider primært med problemstillinger innenfor internasjonal og nasjonal skatterett, herunder med selskapsstrukturer, transaksjoner, reorganiseringer og klagesaker. Han har bred erfaring...
Magnus Haugstad
Magnus Haugstad
Advokat
Norge, Oslo
Magnus arbeider i CMS Kluges avdeling for corporate, og bistår klienter innenfor ulike bransjer med skatte- og avgiftsrett, selskapsrett og regnskapsrett. Han har god erfaring med etablering av incentivordninger...
Olav Kregnes
Olav Kregnes
Advokat
Norge, Oslo
Olav Kregnes er tilknyttet CMS Kluges Corporateavdeling, hvor han primært bistår private og offentlige virksomheter med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Han bistår klienter med løpende...