Home / Europa / Norge / Skatt / Skatt

Skatt

 
Anders-Heieren
Anders Heieren
Part­ner
Norge, Oslo
Anders Heieren bistår først og fremst innen norsk og internasjonal skatterett, herunder særskatteregimene for petroleum og for shipping. Klientene omfatter selskaper innenfor olje og offshore/shipping...
Amund-Noss
Amund Noss
Part­ner
Norge, Oslo
Amund bistår både offentlige og private klienter i større, komplekse tvister. Han er en erfaren prosedyreadvokat og har prosedert en rekke prinsipielle saker for Høyesterett. Amund har også erfaring...
Frode-Olsen
Frode Olsen
Part­ner
Norge, Oslo
Olsen arbeider særlig med M&A, og har vært ansvarlig for forhandlinger, ledelse av due diligencegjennomgang, utarbeidelse av avtaler og gjennomføring av et betydelig antall aksjetransaksjoner de senere...
Alexander-With
Alexander With
Part­ner
Norge, Oslo
Alexander With er partner i CMS Kluges skatte- og avgiftsteam. 
Oddleif-Torvik
Oddleif Torvik
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Bergen
Oddleif Torvik bistår med rådgivning og tvisteløsning bredt innen det forretningsjuridiske området. Hans spesialfelt er skatterett, internprising, regnskapsrett og verdsettelse i ulike juridiske kontekster...
Anton Baumann
Anton Baumann
Ad­vo­kat­full­mek­tig
Norge, Oslo
Anton Baumann arbeider primært med problemstillinger innenfor internasjonal og nasjonal skatterett, herunder med selskapsstrukturer, transaksjoner, reorganiseringer og klagesaker. Han har bred erfaring...
Kaja-Foss
Kaja Foss
Ad­vo­kat­full­mek­tig
Norge, Oslo
Kaja Foss er tilknyttet CMS Kluges avdeling for energi, industri & klima. Hun arbeider bredt med tvisteløsning innen en rekke rettsområder.Kaja var vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig...
Sander-Pettersen
Sander Pettersen
Ad­vo­kat­full­mek­tig
Norge, Oslo
Sander arbeider i CMS Kluges avdeling for corporate. Han bistår særlig norske og internasjonale klienter med problemstillinger i krysningspunktet mellom skatterett og selskapsrett, og har god erfaring...