Informasjonssikkerhet & personvern

 
Sunniva-Nising-Sandvold
Sunniva Nising Sandvold
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Bergen
Kjernekompetanse: Arbeidsrett, erstatningsrett, selskapsrett, kontraktsrett.Sandvold er assosiert partner og har jobbet i CMS Kluge siden 2010. Hun tilhører CMS Kluges team for Arbeidsliv og offentlig...
Ove-Andre-Vanebo
Ove André Vanebo
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Oslo
Ove A. Vanebo er tilknyttet CMS Kluges avdeling for arbeidsrett, og er med i faggruppene for arbeidsrett og personvern. Vanebo jobber hovedsakelig innen disse områdene. Han leder og har fagansvaret for...
Silje-Strandengen
Silje Strandengen
Ad­vo­kat­full­mek­tig
Norge, Oslo
Silje Strandengen er tilknyttet CMS Kluges avdeling for IP, teknologi og EØS. Hun arbeider hovedsakelig med immaterialrett, IKT og kontraktsrett, og innehar god kompetanse i krysningen immaterialrett...