Home / Nyheter / Kluge har bistått FHI

Kluge har bistått FHI

01/06/2021

Kluge har siden høsten 2020 bistått FHI med å utarbeide og fremforhandle avtalene om Norges innkjøp av Covid-19 vaksiner fra blant annet Pfizer og Moderna gjennom EUs innkjøpssamarbeid.

Kontraktsteamet har bestått av Olav Hasaas, Camilla GryttenKenneth Høgevold og Beate Kathrine Berge.

Torstein Arendt og Frederik Nordby har bistått med de anskaffelsesrettslige sidene.