Home / Nyheter / Kluge i Rett24 | Pantereglene hindrer investeringer...

Kluge i Rett24 | Pantereglene hindrer investeringer i offshore vindturbiner

mandag 15. mars 2021

Offshore vindkraft – det nye energieventyret? Ikke før vi får på plass helhetlige løsninger for pantsettelse. Her må myndighetene på banen. Og det haster, skriver Kluge-advokatene Dag Thomas Hansson, Ida Johanne Bohmann og Kenneth Høgevold i Rett24.

Dagens panteløsning for vindmøller til havs er neppe tilfredsstillende for potensielle långivere. Myndighetene må komme på banen, skriver Klugeadvokatene i Rett24. 

1. januar i år trådte havenergilovforskriften i kraft, og områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er åpnet for fornybar energi til havs. Olje- og energiminister Tina Bru har tidligere annonsert at vi nå skriver et nytt kapittel i norsk energihistorie. Men får vi ikke på plass et helhetlig system for pantsettelse av havvindturbiner, risikerer vi et halvferdig kapittel.

Les hele artikklen på E24