Home / Nyheter / Kluge og Green Ducklings inngår et unikt samarbeid...

Kluge og Green Ducklings inngår et unikt samarbeid innen norsk havvind

torsdag 18. mars 2021

Havvind har potensial til å bli Norges nye eksporteventyr, og vi ser flere og flere selskaper som utforsker mulighetene innen havvind. Mange har et sterkt teknologi- og kompetansegrunnlag kombinert med lang erfaring fra olje og gass, men dette er ikke nødvendigvis nok for å lykkes i den globale og raskt voksende havvindindustrien.

Kluge og Green Ducklings har inngått et partnerskap, hvor formålet er å tilby støtte til norske selskaper med ambisjoner innen havvind. Green Ducklings har et globalt nettverk innen offshore vind og betydelig kommersiell og teknisk ekspertise. Kluge har juridisk kompetanse og en veletablert lokal tilstedeværelse og nettverk i Norge. Sammen kan vi tilby både separate og kombinerte tjenester til selskaper innen bl.a. utvikling og implementering av internasjonaliseringsstrategier, oppkjøp, børsnoteringer og å bringe ny teknologi til offshore vindmarkedet.

Om Green Ducklings

Green Ducklings bistår med strategi og markedsstøtte for selskaper med ambisjoner om å utvide virksomheten innen havvind. Gjennom en strukturert prosess som reduserer kompleksiteten for beslutningstakere og forenkler tilnærmingen til markedet, bidrar vi til å forbedre mulighetene for suksess innen havvind.