Home / Nyheter / To nye partnere i Kluge

To nye partnere i Kluge

tirsdag 12. januar 2021

Vi er svært glade for å kunne ønske Ole André Oftebro og Nils Kristian Lie velkommen som partnere i Kluge. De vil være en del av vår satsning innen arbeidsrett.

Ole André vil bli en del av arbeidsrettsteamet i Oslo. Han bistår arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, som omorganisering og omstilling, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffspørsmål, varsling, konfliktløsning og rettslige tvister. Ole André har tidligere jobbet i Kluge.

Nils Kristian vil også bli en del av arbeidsrettsteamet i Oslo. Han har lang erfaring innen arbeidsrett og bistår arbeidsgivere i spørsmål relatert til arbeidsrett, pensjoner og andre relaterte områder. Nils Kristian har tidligere jobbet i Arntzen de Besche og Fagforbundet.

Begge kommer fra stillingen som partner i Ræder. Vi er svært fornøyd med å få Ole André og Nils Kristian på laget, og vi vet de begge vil tilføre kunnskap, nettverk og kapasitet inn på dette viktige fagområdet i Kluge.

Relaterte personer

Portrett av Anders-Stenbrenden
Anders Stenbrenden
Partner
Oslo