Home / Nyheter / Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets...

Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet

tirsdag 7. september 2021

Finansdepartementet skriver i en pressemelding at regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå og vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet. Kluge-advokat Amund Noss er utnevnt til å sitte i utvalget.

Utvalget har fått i oppdrag å foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet også fremover.

– Finanstilsynet har en meget viktig oppgave som tilsynsorgan på finansmarkedsområdet, og bidrar med sitt arbeid til å fremme finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Det er viktig at rammene for dette arbeidet er godt tilpasset utviklingen fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Utvalgets sammensetning:

  • Advokat Endre Skjørestad, Sandnes (leder)
  • Professor Jostein Askim, Oslo
  • Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, Bergen
  • Direktør Jesper Berg, København
  • Professor Hilde Christiane Bjørnland, Bærum
  • Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen, Oslo
  • Advokat Amund Noss, Oslo
  • Leder for kommunikasjon og innovasjon Rea Parashar, Bergen
  • Direktør Ingrid Finboe Svendsen, Trondheim
  • Rådgiver Katrine Trovik, Bergen

Les hele pressemeldingen fra regjeringen.no 

Relaterte personer

Portrett av Amund-Noss
Amund Noss
Partner
Oslo