Home / Nyheter / Vi søker advokater og advokatfullmektiger – skatt...

Vi søker advokater og advokatfullmektiger – skatt, avgift og strukturering ved eiendomsutvikling

15/11/2022

Har du interesse for skatt, avgift og strukturering ved eiendomsutvikling, og har lyst til å jobbe med dette i et av landets største eiendomsmiljøer? 


Vi bistår et stort antall eiendomsutviklere over hele landet. Vi opplever sterkt voksende oppdragsmengde knyttet til skatt, avgift og strukturering ved eiendomsutvikling, og søker derfor nye kolleger. Du må også være interessert i å jobbe med tilgrensende rettsområder, slik som plan- og bygningsrett, tingsrett, avtalerett og finansiering. Også arbeid med skatt og avgift innenfor andre bransjer kan bli aktuelt. Vi er primært på utkikk etter kandidater med 2–5 års erfaring. 

Vi søker etter kolleger som ikke bare har øye for det faglige, men også for eiendom som bransje.  

CMS Kluge har en struktur som ikke bare formelt, men også reelt, er flat. Kulturen vår er preget av sterkt fokus på fag, teamarbeid og kunnskapsdeling. Hos oss vil du oppleve stor grad av selvstendighet og du vil få mye klientkontakt. Å arbeide hos oss gir gode muligheter for personlig, kommersiell og faglig utvikling. 

Vi tilrettelegger for fleksibilitet, med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Du vil være tilknyttet CMS Kluges Oslo-kontor, men også samarbeide med våre kontorer i Bergen og Stavanger.

Ta gjerne kontakt med Camilla Bjørkli Ryslett (senior HR manager) på tlf. 957 50 728 eller med Alexander With (partner) på tlf. 982 06 869, dersom du har spørsmål eller ønske om mer informasjon.

Søknad må sendes senest 4. desember 2022, med nærmere beskrivelse av relevant kompetanse og erfaring. CV, vitnemål og attester må vedlegges.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke, og vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke.

Søk på stillingen

CMS Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma, med kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen. Kluge ble etablert i Stavanger i 1923 og har siden vært en historie om kontinuerlig vekst. Vi er en foretrukken rådgiver og diskusjonspartner for mange av de mest sentrale aktørene i norsk næringsliv, og har et solid internasjonalt nettverk.

CMS Kluge har en særlig sterk posisjon innen energi, eiendom, infrastruktur, teknologi og offentlig sektor. I 2021 ble vi en del av CMS, noe som har bidratt til å styrke vår internasjonale tilstedeværelse betydelig. Våre kompetanseområder er selskapsrett og M&A, energi og klima, IPR/teknologi og media, eiendom og entreprise, infrastruktur og prosjekter, bank og finans, tvisteløsning, arbeidsrett, konkurranse- og EU-rett, offentlige anskaffelser, immaterialrett, forsikringsrett, Life Sciences & Helse, TMC, ESG, Private Equity og skatt-/avgiftsrett. 

CMS Kluge skal gjennom rådgivning og tett oppfølging bidra til klientens verdiskapning og bistå når komplekse juridiske spørsmål skal løses. Vi ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner med meget god kunnskap om, og forståelse for, klientens virksomhet og bransje.