Home / Menneskene / Isabell Fjetland
Portrett av Isabell-Fjetland

Isabell Fjetland

Senioradvokat

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Isabell Fjetland er tilknyttet Kluges entrepriseavdeling og jobber hovedsakelig med anbudsrettslige problemstillinger. Hun bistår både offentlige og private klienter i alle faser av en anskaffelse. Arbeidet omfatter alt fra planlegging og gjennomføring av offentlige anbudskonkurranser til utforming og besvarelser av klager. Fjetland bistår også i forbindelse med klagesaker for Klagenemnda for Offentlige anskaffelser og tvister for domstolene.

Fjetland har vært ansatt som vitenskapelig assistent ved Senter ved europarett og har skrevet masteravhandling om adgangen til å kreve erstatning ved brudd på anbudsreglene. Oppgaven har tittelen ”De tapte mulighetenes erstatningsrettslige vern innen anbudsretten” og undersøker spørsmålet om det norske årsakskravet er forenelig med kravene EU/EØS-retten stiller til den nasjonale erstatningsordning.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2015 - d.d. Advokat/senioradvokat, Kluge Advokatfirma AS
  • 2012 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
  • 2011 Vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett. Oppgave med tittel: ”De tapte mulighetenes erstatningsrettslige vern innen anbudsretten”
  • 2010 Redaktør, EuroRett
mer mindre

Verv med mer

  • Medlem av Advokatforeningen
mer mindre

Kurs/foredrag

  • Fjetland holder jevnlig kurs for jurister og ikke-jurister som arbeider med offentlige anskaffelser. Hun er fast foredragsholder for NOHR-CON og har også hatt foredrag på det årlige kurset for offentlige anskaffelser i Sandefjord i 2014 og 2015.
mer mindre

Utdanning

  • 2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
mer mindre