Home / Menneskene / Kristine Møse
Portrett av Kristine-Mose

Kristine Møse

Senioradvokat

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Kristine er tilknyttet Kluges avdeling Industri, handel og finans. Ved siden av forretningsjuridisk rådgivning arbeider Kristine særlig med tvisteløsning og prosedyre innen en rekke rettsområder, herunder EU/EØS-rettslige emner, forvaltningsrett og kontrakts- og selskapsrett. Kristine har bred erfaring fra domstolene og prosederer jevnlig for retten. Hun bistår både offentlige og private klienter.

Tidligere har Kristine vært dommerfullmektig i Follo tingrett, samt sekretær for et lovutvalg om garantireglene i bustadoppføringslova (NOU 2016: 10). Under studiet arbeidet Kristine hos Sivilombudsmannen, særlig med offentlig innsyn etter offentleglova og tilsettinger i stat og kommune.

Kristine har også særlig kompetanse innen utlendingsfeltet, herunder problemstillinger i skjæringspunktet EU/EØS-rett og utlendingsrett. Kristine har prosedert en rekke utlendingssaker for domstolene. Som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett skrev hun avhandling om bortvisning og utvisning av EØS-borgere.

Permisjon

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2018 - d.d. Advokat/senioradvokat, Kluge advokatfirma AS
 • 2016 - 2018 Dommerfullmektig, Follo tingrett
 • 2016 Advokat, Kluge advokatfirma AS
 • 2015 - 2016 Sekretær, lovutvalg nedsatt av Justisdepartementet
 • 2014 - Advokatfullmektig, Kluge advokatfirma AS
 • 2013 - 2014 Vitenskapelig assistent, Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo
 • 2013 - 2014 Redaktør, tidsskriftet EuroRett
 • 2013 Praktikant, Sivilombudsmannen
mer mindre

Publikasjoner

 • Sekretær ved utarbeidelsen av NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova
 • Flere publikasjoner i tidsskriftet EuroRett
 • Nordisk institutt for sjøretts tidsskrift MarIus: «… men ikke sånne som deg. Om adgangen til å nekte EØSborgere innreise og opphold av hensyn til den offentlige orden, sikkerhet eller folkehelse»
mer mindre

Utdanning

 • 2008 - 2014 Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
mer mindre

Kompetanse