Home / Menneskene / Maren Storhaug Fosse
Portrett av Maren-Storhaug-Fosse

Maren Storhaug Fosse

Senioradvokat

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
NO-4005 Stavanger
PO Box 277
NO-4068 Stavanger
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Tvisteløsning og rådgivning innen spesiell kontraktsrett, herunder fast eiendom og entrepriserett. Øvrige kompetanseområder er arbeidsrett og sjørett.

Fosse arbeider i CMS Kluges avdeling for entreprise. Hun arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, kontraktsrett og entrepriserett. Innenfor bygg- og anleggsbransjen bistår Fosse med rådgivning og tvisteløsning for både byggherrer og entreprenører. Hun har vært sentral i prosjektgjennomføringen av flere større entrepriserettslige sluttoppgjørstvister, og har jobbet flere perioder på anlegg.

Under masterstudiet var Fosse ansatt ved Universitetet i Bergen som vitenskapelig assistent. Arbeidsoppgavene inkluderte veiledning av grupper bestående av yngre rettsvitenskapsstudenter i fagene forvaltningsrett, juridisk metode, kontraktsrett, samt arve- og familierett. I CMS Kluge bidrar Fosse som foreleser i faget kontraktsrett II på CMS Kluge sine eksterne eksamenskurs for studenter ved universitetene i Stavanger, Oslo og Bergen.

Fosse fordypet seg i sjørett under studiet, blant annet ved TC Beirne School of Law, som er tilknyttet University of Queensland. Hun skrev masteroppgave med tittelen «Adgangen til å binde tredjemann til inkorporerte jurisdiksjons- og voldgiftsklausuler i konnossementet – en komparativ fremstilling av rettsstillingen etter sjøloven og Luganokonvensjonen.». Gjennom forskningsarbeidet tilegnet Fosse seg blant annet generell kunnskap om verneting og lovvalg ved grenseoverskridende transport og handel.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2022 - Senioradvokat, CMS Kluge Advokatfirma AS
 • 2019 - 2022 Advokat, Kluge Advokatfirma AS
 • 2018 - 2019 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
 • 2016 - 2018 Advokatfullmektig, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • 2016 Skriveplass ifm. masteroppgave, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • 2015 Studentpraktikant, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • 2015 Studentpraktikant, Kluge Advokatfirma AS
 • 2014 Studentpraktikant, Haver Advokatfirma ANS
 • 2013 - 2015 Vitenskapelig assistent / Arbeidsgruppeleder ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
mer mindre

Verv med mer

 • 2019 - Styrekandidatene 2019, program initiert av Næringsforeningen i Stavanger v/ U37. Hospitering i styret til Roxel Tekniske AS.
 • 2017 - 2019 Styremedlem, Klepp Elite
 • 2018 Styrekandidatene 2018, program initiert av Næringsforeningen i Stavanger v/ U37 2016 Medlem av Advokatforeningen
 • 2014 - 2015 Hovedtrener, Dragefjellet Futsal, undergruppe av Juristforeningen Bergen

Fosse har tidligere spilt fotball i toppserien for Klepp IL, og hadde vervet som styremedlem i Klepp Elite, som styrer idrettslagets kvinnesatsing innenfor fotball, i to år. I kraft av styrevervet ble Fosse tatt opp i Styrekandidatene 2018, et eksternt program initiert av Næringsforeningen i Stavanger. Programmet fokuserte på styrearbeid for yngre kandidater, og inneholder kompetanseutvikling innenfor økonomi, juss, strategi og digitalisering. Etter flere intervjurunder ble Fosse også tatt opp i en ny runde med Styrekandidatene 2019. Som et ledd i programmet skal Fosse hospitere i styret til Roxel Tekniske AS i ett år. Roxel Tekniske AS er en teknisk totalentreprenør og servicebedrift innenfor fagene rør, ventilasjon, automasjon og elektro. Les mer om styreprogrammet og deltakerne her.

mer mindre

Publikasjoner

Andersen (KTA), Asmundsson (SA), Fosse (MSF) and Berntzen (HA), Country Comparative Guides – Norway: Litigation (2nd Edition), The Legal 500, 2019

mer mindre

Utdanning

 • 2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2015 Valgemner i sjørett og mekling, TC Beirne School of Law, University of Queensland
mer mindre