Home / Menneskene / Morten Smedal Nadheim
Portrett avMorten-Nadheim

Morten Smedal Nadheim

Advokatfullmektig
Ph.D.

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Morten Nadheim har særlig spisskompetanse innenfor immaterialrett og transaksjoner av immaterialrettigheter, men bistår bredt innenfor alle felt av immaterialretten. Han ble Ph.d. med avhandlingen Dynamisk Immaterialrett, der han skrev om sikre transaksjoner av immaterialrettigheter. I avhandlingen ses det nærmere på immaterialrettigheters stilling som formuesgode, og både konkurs- og panterettslige spørsmål analyseres. Morten har i en årrekke holdt kurs i faget Dynamisk tingsrett, og også undervist i Konkurs- og panterett ved Universitetet i Oslo, og i faget Gjeldsforfølgningsrett ved Universitetet i Tromsø. I tillegg veileder Morten masterstudenter som skriver masteravhandlinger ved alle landets fakulteter for rettsvitenskap. 

Tidligere har Morten jobbet som offiser i Hæren, som juridisk utreder i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), som jurist i Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenester (EOS-utvalget), og som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2022 - Juridisk rådgiver, CMS Kluge Advokatfirma AS
 • 2018 - 2022 Ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo på Instutt for Privatrett
 • 2017 - 2018 Jurist i Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
 • 2015 - 2017 Jurist og utreder i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)
 • 2008 - 2010 Befal og offiser H.M. Kongens garde
mer mindre

Publikasjoner

 • «Doktoravhandlingen Dynamisk Immaterialrett», fra 2023
 • «Analyse av HR-2021-2248-A Aurstadmaskin-saken», publisert i Nytt i privatretten 1. utgave 2022
 • «Men den selvstendige rettsvernshevden var ikke død!», publisert i Nytt i privatretten 4. utgave 2021
 • «Ny midlertidig lov om rekonstruksjon», publisert i Nytt i privatretten 2. utgave 2020
 • «Patentlisensavtalens stilling ved lisenstakers konkurs», fagfellevurdert artikkel, publisert som bokkapittel i Immaterialrett, kontrakter og erstatning 2020
 • «Rettsvern for lisensavtalen og rettsvernets omfang ved patenthavers konkurs», fagfellevurdert artikkel publisert i NIR 2019 volum 2
mer mindre

Kurs/foredrag

Undervisning

 • Holder kurs i faget Dynamisk tingsrett, ved Universitetet i Oslo
 • Forelest i faget Gjeldsforfølgelsesrett ved Universitetet i Tromsø
 • Forelest i valgfaget Konkurs og Panterett på masternivå, ved Universitetet i Oslo 

Utvalgte foredrag

 • Foredraget «Er Patentstyret for strenge», på det årlige kurset i Patent-, varemerke- og designrett i 2022, i regi av Juristenes utdanningssenter
 • Varemerkerett og tredjepersonsvern, på det årlige kurset i Patent-, varemerke- og designrett i 2021, i regi av Juristenes utdanningssenter
 • Opphavsrett og konkursbeslag, på det årlige kurset i Opphavsrett i 2020, i regi av Juristenes utdanningssenter
mer mindre

Utdanning

 • 2010 - 2015 Master i rettsvitenskap, Universitetet I Oslo
 • 2006 - 2008 Hærens Befalskole
mer mindre

Feed

12/12/2023
Høyesterett avklarer hvem som har produsentrett etter åndsverkloven § 20
I dom av 5. desember 2023 avgjorde Høyesterett for første gang en sak om pro­du­sent­ret­tig­he­ter etter åndsverkloven § 20. CMS Kluge v/advokat Steffen Asmundsson og ad­vo­kat­full­mek­tig Morten Smedal Nadheim...
02/10/2023
Kjenne­tegns­retts­året 2022
Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin (Brækhus) har oppsummert kjenne­tegn­retts­året 2022. I oppsummeringen gjennomgås sentral rettspraksis, og oppsummeringen er publisert på Juridika Innsikt...
28/06/2023
Nyhetsbrev for immaterialrett, IT, teknologi og GDPR
I dette nyhetsbrevet for juni gir CMS Kluges eksperter innen IP, IT, teknologi og GDPR en oversikt over viktige nyheter og sentrale temaer innen immaterialrett, IT/teknologi og medie­rett. Opp­havs­rett­Pa­tent...
01/06/2023
Nyhetsbrev for immaterialrett, IT og teknologi
I dette nyhetsbrevet for mai gir CMS Kluges eksperter innen IP, IT, teknologi og GDPR en oversikt over viktige nyheter og sentrale temaer innen immaterialrett, IT/teknologi og medie­rett. Pa­tent­Opp­havs­rett­Vare­merkeIT...
28/02/2023
Endringer i varemerkeloven i kraft fra 1. mars 2023
Den 1. mars i år trer endelig de lenge varslede endringene i varemerkeloven i kraft. Endringene ble vedtatt allerede tidlig i 2020, men ikrafttredelsen har latt vente på seg fordi vi måtte vente på...
17/02/2023
Debatten om egne etiske retningslinjer for skatte- og trans­ak­sjons­ad­vo­ka­ter
I debatten om egne etiske retningslinjer for skatte- og trans­ak­sjons­ad­vo­ka­ter kan det hende at stipendiat Trygve Harlem Losnedahl tar helt feil, og at Ad­vo­kat­for­enin­gens leder Jon Wessel-Aas har helt...