Home / Menneskene / Petter Kavli Stensholt
Portrett av Petter-Kavli-Stensholt

Petter Kavli Stensholt

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Petter er tilknyttet CMS Kluges avdeling for entreprise. Han bistår med rådgivning og tvisteløsning innenfor entreprise- og kontraktsrett.

Petter fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2020. Underveis i studiene arbeidet han som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, der han skrev masteroppgave med tittelen «Tillitsfullmakt – en analyse av nyere nordisk rettspraksis». Petter har også tatt valgemner som tilvirkningskontrakter og offentlige anskaffelser.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Advokatfullmektig, CMS Kluge Advokatfirma AS
  • 2018 - 2019 Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, UiO
  • 2018 Praktikant, Kluge Advokatfirma
  • 2017 Praktikant, Advokatfirmaet Wiersholm
  • 2017 Praktikant, Advokatfirmaet Schjødt
  • 2017 Praktikant, Advokatfirmaet BA-HR
mer mindre

Utdanning

  • 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
mer mindre

Feed

19/04/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i mars 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...