Home / Menneskene / Reidar Sverdrup
Portrett av Reidar-Sverdrup

Reidar Sverdrup

Partner

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Sverdrup yter løpende rådgivning innenfor fast eiendoms rettsforhold/plan- og bygningsrett/entrepriserett for grunneiere/utviklere, byggherrer, rådgivere, arkitekter, entreprenører, utbyggingsselskap og kommuner/fylkeskommuner, med særlig kompetanse innen ansvarsrettssaker, regulering og byggesaker. Mye av bistanden er knyttet til spørsmål om utvikling og forvaltning av eiendom, så som utarbeidelse av arealplaner og utbyggingsavtaler, bygge- og dispensasjonssøknader, klager, matrikulering, seksjonering og jordskifte, kjøp/salg og leie, samt konsesjon, grunnforurensning, tomtefeste, overskjøting, tinglysning mv. Sverdrup bistår også ofte i spørsmål knyttet til entreprise- og rådgivningskontrakter, prosjektgjennomføring og sluttoppgjør.

Sverdrup var ansvarlig for hoveddeler av publikasjonen ”Ansvarlig søker – En veiledning”, etter oppdrag fra Arkitektbedriftene i Norge. Publikasjonen er til revidering for ny utgivelse.

Sverdrup benyttes ofte som kurs- og foredragsholder innen plan- og bygningsrett og entrepriserett for offentlige og private klienter, herunder bransjeorganisasjoner som TEKNA/NITO, NAL, JUS og Advokatforeningen. Sverdrup er således godt oppdatert på det omfattende regelverket som er styrende i forhold til hva som kreves ved nybygg og tiltak i bestående byggverk, herunder ansvarsrettsystemet

Sverdrup fører jevnlig saker for domstolene, hovedsakelig innen bygg- og entrepriserett, kontraktsrett/profesjonsansvar, tingsrett samt plan- og bygningsrett.

Sverdrup var avdelingsleder i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Tilsynsavdelingen, frem til oppstarten i Kluge i 2006. Gjennom arbeidet i Oslo kommune fikk han inngående kjennskap til kommunal forvaltning generelt, og plan- og byggesaksbehandling/ansvarssystemet/tilsyn/ulovlighetsoppfølging spesielt. I tiden i Forsvarets bygningstjeneste var Sverdrup særlig involvert i plan- og bygningsrettslige spørsmål knyttet til Forsvarets virksomhet generelt og utvikling og salg av Forsvarets eiendom spesielt.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2011 - d.d. Partner i Kluge Advokatfirma AS
 • 2009 - 2010 Assosiert partner i Kluge Advokatfirma DA
 • 2007 - 2009 Fast advokat hos Kluge Advokatfirma DA
 • 2006 - 2007 Advokatfullmektig hos Kluge Advokatfirma DA
 • 2001 - 2006 Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, avdelingsleder og rådgiver
 • 2000 - 2001 Advokatfirma Vollen & Venge Tollefsen DA, advokatfullmektig
 • 1997 - 2000 Forsvarets bygningstjeneste (nå Forsvarsbygg), vernepliktig jurist og førstekonsulent
mer mindre

Verv med mer

 • Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett fra 2015. Utvalget uformer høringsuttalelser på vegne av Advokatforeningen.
 • Medlem av fagutvalgene til Juristenes utdanningssenter (JUS) innen både plan- og bygningsrett og entrepriserett siden 2010.
 • Leder av Rådet for vannskadekontoret SINTEF Byggforsk fra 2009 til 2014, medlem av samme råd siden 2005, og fortsetter som medlem også fra 2015. Se www.sintef.no/ Byggforsk/Vannskadekontoret
 • Initiativtaker til, styreleder og styremedlem i Forum for plan- og bygningsrett fra 2003 – 2006. Medlem av valgkomiteen til forumets styre siden 2010 (www.pblforum.no) .
 • Medlem av Advokatforeningen.
mer mindre

Publikasjoner

”Ansvarlig søker – en veileder”, utgitt av Arkitektbedriftene i Norge i 2007. Publikasjonen er under revidering for ny utgivelse.

mer mindre

Utdanning

 • 2007 Advokatbevilling
 • 1996 Semesteremne, "engelsk for jurister", Universitetet i Oslo
 • 1990 - 1996 Cand. Jur., Universitetet i Oslo
mer mindre