Home / Menneskene / Sigurd Høines
Portrett av Sigurd-Hoynes

Sigurd Høines

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Sigurd Høines er tilknyttet Kluges avdeling for arbeidsliv og offentlig sektor. Han arbeider med offentlige anskaffelser, statsstøtte og andre EU/EØS-rettslige temaer.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
  • 2020 - 2021 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo
  • 2019 Praktikant, Advokatfirmaet BAHR AS
  • 2019 Praktikant, Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling
  • 2019 Praktikant, Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • 2019 Praktikant, Kluge Advokatfirma AS
  • 2018 Praktikant, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
  • 2018 Kollokvieveileder, Universitet i Oslo
mer mindre

Utdanning

  • 2015 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2014 - 2015 Årsstudium i psykologi, Universitetet i Oslo
mer mindre

Feed

12/07/2021
KOFA med prin­si­pi­ell av­gjø­rel­se om opp­drags­gi­vers plikt til å «nor­ma­li­se­re»...
Den 8. juli 2021 av­sa Klage­nemn­da for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser (KOFA) av­gjø­rel­se i sak 2021/1000. Sa­ken ble av­gjort i stor­nemnd, og inne­hol­der prin­si­pi­el­le ut­ta­lel­ser om opp­drags­gi­vers plikt til å fore­ta...