Home / Menneskene / Sigve Berg Tronsmoen
Portrett av Sigve-Berg-Tronsmoen

Sigve Berg Tronsmoen

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Sigve er tilknyttet Kluges avdeling for industri, handel og finans. Han arbeider med tvisteløsning på flere rettsområder.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2021 - Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
 • 2020 - 2021 Vitenskapelig assistent, Senter for europarett, Universitetet i Oslo
 • 2020 Studentassistent for sekretariatet til granskningsutvalget angående håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning, Arbeids- og sosialdepartementet
 • 2020 Studentrepresentant - Oppgaveutvalg fjerde studieår, Universitetet i Oslo
 • 2019 Industripraktikant, Norsk Hydro ASA
 • 2019 Industripraktikant, Kluge Advokatfirma AS
 • 2019 Praktikant, Wikborg Rein Advokatfirma AS
 • 2019 Praktikant, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2019 Praktikant, Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 2018 - 2020 Kollokvieveileder, Universitetet i Oslo
 • 2018 Deltidsstilling, DIBkunnskap AS
mer mindre

Publikasjoner

 • «Trygd og reiserestriksjoner», MarIus nr. 545.
mer mindre

Utdanning

 • 2020 Cand.jur., Universitetet i Oslo
mer mindre

Kompetanse

Feed

25/05/2021
- I yt­ters­te kon­se­kvens av­li­ver EFTA-dom­sto­len ar­beids­lin­ja
Tatt på or­det in­ne­bæ­rer EFTA-dom­sto­lens for­stå­el­se av EØS-ret­ten at Pe­der Ås all­tid kan nek­te å gjen­nom­føre ak­ti­vi­tets­til­tak for­di han øns­ker å rei­se ut i Euro­pa, skri­ver ad­vo­kat­full­mek­tig Sig­ve...