Home / Menneskene / Sondre Loftheim Valaker
Portrett av Sondre-Loftheim-Valaker

Sondre Loftheim Valaker

Senioradvokat

Kontakt
CMS Kluge
Allehelgensgate 2, entrance A
NO-5016 Bergen
PO Box 394 Sentrum
NO-5805 Bergen
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Sondre er tilknyttet Kluge sine faggrupper for IKT/immaterialrett, selskapsrett/M&A og tvisteløsning.

Sondre har erfaring innenfor markedsføringsrett, opphavsrett, varemerkerett og annen industriell og kunstnerisk immaterialrett, men yter også til vanlig bistand i spørsmål av forretningsjuridisk karakter innen erstatningsrett, kontraktsrett og prosess/forhandling/tvisteløsning. Sondre har også særlig erfaring med å bistå gründerselskaper i oppstartsfasen.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2020 - Senioradvokat, CMS Kluge
  • 2018 - 2019 Juridisk konsulent, Kongsberg Maritime AS (utplassering)
  • 2017 - 2020 Advokat, Kluge Advokatfirma
  • 2014 - 2017 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma
  • 2014 Praktikant, Advokatfirmaet Grette
  • 2010 - 2014 Logistikkonsulent, Schibsted Distribusjon
mer mindre

Utdanning

  • 2014 Fordypning innen Selskapsrett, Konkurranserett og Planrett, Universitetet i Bergen
  • 2009 - 2014 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2013 Immaterielle rettigheter (IPR), University og Cape Town
mer mindre

Feed

04/03/2021
Klu­ge til Lo­fo­ten
Klu­ge øns­ker å kom­me enda tet­te­re på næ­rings­li­vet i Nord-Nor­ge og blir det førs­te lands­dek­ken­de ad­vo­kat­fir­ma­et som etab­le­rer kon­tor i Lo­fo­ten.Det er Klu­ges se­nior­ad­vo­kat Sond­re Loft­heim Vala­ker som...