Home / Publikasjoner / Rentefradrag og nøytralitet

Rentefradrag og nøytralitet

mandag 15. mars 2021

Selskaper som får avskåret rentefradrag på konsernlån etter skatteloven § 6-41 må vurdere å endre skattemeldingen, eller å klage på skattefastsettingen.

Industri, handel og finans Skatt og avgift

Skattereglene om avskjæring av rentefradrag reiser spørsmål om forholdet til EØS-avtalens forbud mot restriksjoner på grenseoverskridende selskapsetableringer. En ny EU-dom øker presset, skriver Kluge-advokat Anders Heieren i en kommentar til Finansavisen.

Les hele kommentaren på Finansavisen.no