Home / Publikasjoner / Black Box Medicine

Black Box Medicine

onsdag 14. april 2021

I siste utgave av Computerworld skriver Iver Jordheim Brække og Stian Hultin Oddbjørnsen om utviklingen av beslutningsstøttesystemer kombinert med kunstig intelligens.

Det snakkes mye om dette i helsetjenesten, der helsepersonell kan bruke kliniske beslutningsstøttesystemer i forbindelse med å fastsette en medisinsk diagnose på en pasient.

Kliniske beslutningsstøttesystemer reiser også juridiske problemstillinger, for eksempel hvis helsepersonellet ikke skjønner eller er uenig i en diagnose fastsatt av beslutningsstøttesystemet.

Les hele artikkelen av Kluges tech-team i Computerworld nr. 3 februar - 2021: Black Box Medicine (PDF).