Home / Publikasjoner / Kan man beskytte kunstig intelligens

Kan man beskytte kunstig intelligens?

tirsdag 27. april 2021

Kunstig intelligens har potensiale til å revolusjonere mange sider av både næringslivet og samfunnet for øvrig, men det finnes per i dag ingen spesifikk lovgivning som regulerer hverken utviklingen, eller bruken av kunstig intelligente systemer som sådan.

Stian Hultin Oddbjørnsen og Silje Strandengen skriver i en nylig publisert artikkel i Computerworld om hvordan opphavsretten og patentretten kan gi beskyttelse til ulike stadier i en maskinlæringsprosess.

Les hele artikkelen av Kluges tech-team på cw.no