Home / Publikasjoner / Normalisering – kommunikasjon av vekten til til...

Normalisering – kommunikasjon av vekten til tildelingskriterier

tirsdag 17. august 2021

Man bør velge evalueringsmodell ut fra hva som mest sannsynlig vil gi en innkjøpsfaglig god evaluering for den aktuelle anskaffelsen, og rettslig trygg evaluering, og ikke ut fra teoretisk logiske svakheter som det er liten sannsynlighet for at skal inntre, skriver Kluge-advokat Alf Amund Gulsvik i en artikkel i anbud365.no

Alf Amund Gulsvik, forsøker å ta et ytterligere steg i spørsmålet om valg av evalueringsmodell og i hvilke situasjoner man bør normalisere i en artikkel i anbud365. Dersom man benytter en poengsettingsmetode hvor man poengsetter evalueringskrav/underkriterier relativt så vil det gi mest korrekt uttrykk for vektingen av tildelingskriteriene dersom man normaliserer relativt. Dersom man har poengsatt absolutt bør man ikke normalisere relativt, skriver han videre.

Les hele artikkelen i anbud365.no