Home / Publikasjoner / Urimelig beskatning av vindkraftanlegg

Urimelig beskatning av vindkraftanlegg

mandag 23. august 2021

Den nasjonale Klagenemnda for inntektsskatt har hatt møte i stor avdeling i sommer og behandlet en sak av prinsipiell interesse knyttet til avskrivning av vindkraftanlegg.

Industri, handel og finans Skatt og avgift

Saken er viktig fordi skatt er en stor kostnadspost for utbygginger med usikker lønnsomhet. Det gjelder særlig hvis ikke alle kostnadene kommer til fradrag ved beregningen av skatten, skriver Kluge-advokat Anders Heieren i et innlegg i Finansavisen.

Les hele innlegget til Anders Heieren på Finansavisen.no